Strona główna1 » Regulamin
Kategorie
Producenci
Kontakt
 • ELNIZ Noremberg Grzegorz
  NIP: 797-103-14-61
 • E-mail:sklep@sklepinstalatora.pl
 • Telefon(48) 377 70 30​​​​​​​
 • Godziny działania sklepuSklep otwarty 24/7. Kontakt telefoniczny tylko w dni robocze pn.-pt. 8.00-16.00

Regulamin

 

Data publikacji: 10.04.2019

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019

Sprzedaż produktów za pośrednictwem stron www.sklepinstalatora.pl i www.elniz.pl realizuje Grzegorz Noremberg, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELNIZ Grzegorz Noremberg z siedzibą w Grójcu (05-600), ul. Wiatraczna 52, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 797-103-14-61.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@sklepinstalatora.pl


 

§ 1 Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod dwoma adresami www.sklepinstalatora.pl i www.elniz.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
Sklep internetowy w regulaminie nazywany jest zamiennie sformułowaniami: Sklep Instalatora, www.sklepinstalatora.pl, sklep

1.3 Sprzedawca – firma ELNIZ Noremberg Grzegorz identyfikująca się numerem NIP 797-103-14-61. Sprzedawca w regulaminie nazywany jest zamiennie sformułowaniami: Sprzedającym lub ELNIZ

1.4 Klient – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

1.5 Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1.6 Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

1.9 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.10 Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu. Dostawa rozpoczyna się w momencie przekazania towaru przez Sprzedawcę Dostawcy i kończy w momencie odbioru towaru przez Klienta od Dostawcy. Szczegółowe informacje warunkach dostawy znajdują się na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html

1.11 Dostawca – nazywany również przewoźnikiem lub kurierem to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do Klienta.

1.12 Przesyłka - Towary będące przedmiotem dostawy do Klienta. Towary jako przesyłka mogą być zabezpieczone dodatkowymi wymaganymi przez Dostawcę opakowaniami. Przesyłka powinna być widocznie oznaczona danymi nadawcy i odbiorcy dostawy.


 

§ 2 Zamówienia

2.1 W formularzu zamówienia Klient określa rodzaj zamawianych towarów, ich ilość oraz formę dostawy. Szczegółowe informacje o dotyczące form dostaw znajdują się na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html

2.2 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.3 Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia na stronie Koszyka w kroku „Potwierdzenia zamówienia” guzika „Zamawiam i płacę”.

2.4 Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

2.5 Jeśli zamówienie zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę zostanie wysłane przez sprzedawcę kolejna wiadomość e-mail na adres Klienta podany podczas składania zamówienia jako potwierdzenie odbioru zamówienia. Jest to jednocześnie moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

2.5 Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

2.6 W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji wystawienia faktury, Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane. Faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało zamówienie. Faktura jest dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia i zgodnie z prawem nie jest wymagany na niej podpis wystawiającego.


 

§ 3 Płatności i dostawa

3.1 Wszystkie ceny towarów podane na stronach internetowych www.sklepinstalatora.pl i www.elniz.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Koszty i formy dostawy produktów zamówionych na stronie sklepu internetowego są naliczane według cennika dostępnego na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html znajdują się tam również szczegółowe warunki dostawy.  Sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia innych kosztów dostawy niż powyższe, w przypadku realizacji zamówień specjalnych. Jako zamówienia specjalne należy rozumieć towary zamawiane i sprowadzane specjalnie na indywidualne zlecenie Klienta lub towary, które zapakowane do wysyłki mają wagę powyżej 30kg lub nieregularny kształt inny od prostopadłościanu lub jej najdłuższy wymiar przekracza 2m. Warunki i koszt dostawy są wtedy ustalane indywidualnie z Klientem. 

3.3 Płatność z góry za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu bezpośrednim przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Numer konta bankowego zostaje podany przez Sprzedawcę Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu przez niego zamówienia. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych metod płatności znajdują się pod adresem: 
https://www.sklepinstalatora.pl/metody-platnosci-pm-19.html

3.4 W przypadku braku płatności z góry w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość i jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

3.5 W przypadku wyboru odbioru osobistego Klient jest zobowiązany do odbioru paczki w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru w tym terminie umowa sprzedaży wygasa.

3.6 W przypadku wyboru dostawy w formie Paczkomatu Inpost, Klient jest zobowiązany podać numer i adres wybranego przez siebie Paczkomatu w formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej informacji, Sprzedawca wybiera Paczkomat tożsamy lub możliwie najbliższy podanemu przez kupującego kodowi pocztowemu w formularzu zamówienia.

3.7 W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu, Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia SMS-em i e-mailem z informacją, że paczka oczekuje na odbiór oraz kodem odbioru potrzebnym do odebrania przesyłki. Po upływie tego terminu Klient może odebrać przesyłkę w najbliższym Oddziale InPost przez 11 dni. W przypadku braku odbioru przesyłki z Oddziału InPost przesyłka wraca do Sprzedawcy.

3.8 Płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem jest możliwa tylko dla dostawy kurierem, dla towarów o łącznej wartości zakupu do 1000zł brutto. Kurier przyjmuje płatność tylko gotówkową od Klienta w momencie przekazania zamówionej przesyłki. Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za sprawdzenie czy opłaca właściwą przesyłkę odpowiednią kwotą pieniężną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie przez Klienta niewłaściwej przesyłki lub za przekazanie nieodpowiedniej kwoty kurierowi za przesyłkę.

3.9 W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem przesyłka wraca do Sprzedawcy. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej Sprzedawca informuje o zaistniałej sytuacji Kupującego i wzywa go mailowo do odbioru osobistego przesyłki w siedzibie sklepu. Sprzedawca nie ma obowiązku ponownego wysyłania towaru do Kupującego, skoro już raz Kupujący przesyłki nie odebrał. Sprzedawca ponadto informuje Kupującego o konieczności naprawienia szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od kupującego. Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana w ciągu trzech dni roboczych od momentu mailowego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji w dwóch przypadkach:

 • w przypadku braku odbioru  przez Kupującego przedmiotu umowy z siedziby sklepu;

 • w przypadku nie naprawienia przez Kupującego szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od Kupującego.


3.10 Paczki z zamówieniami są nadawane za pośrednictwem dostawcy w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto lub w ciągu pięciu dni od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).  Dni liczone są od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie świąteczno-urlopowym.


 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta Konsument ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie, podając w nim konto, na który mają zostać zwrócone płatności.

4.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o całościowym odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane płatności na nr konta podanego w oświadczeniu.

4.4 W przypadku, gdy Konsument odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamawianego towaru, to w tym przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność jedynie za zwróconą część towaru – nie zwraca kosztów dostawy.

4.5 Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.6 Klient może dostarczyć osobiście zwracany towar w godzinach pracy sklepu stacjonarnego pod podanym w niniejszym regulaminie adresem, lub może dostarczyć go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem.

4.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.


4.8 Zgodnie z przepisami prawa zwrot nie przysługuje w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty inne niż Konsumenci. Zamówienia, w których zamawiający wyraża chęć otrzymania faktury podając firmowy NIP, traktowane są jako zamówienia podmiotów innych niż Konsumenci.


 

§ 5 Reklamacja i gwarancja

5.1 Gwarancja nie jest udzielana przez Sprzedawcę, tylko przez producenta zakupionego produktu lub przez przedstawiciela na terenie Polski upoważnionego przez producenta do obsługi gwarancji.

5.2 Szczegółowe warunki gwarancji są opisane w dołączonych do towaru przez producenta kartach gwarancyjnych lub na oficjalnych stronach internetowych producenta.

5.3 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 

5.4 Zgodnie z prawem przewozowym za wady i opóźnienia powstałe w trakcie dostawy odpowiada Dostawca.

5.5 Jeśli przesyłka dostarczona do Klienta ma widoczne ślady uszkodzenia, Klient powinien koniecznie w obecności kuriera spisać protokół szkody. Kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu dopóki przesyłka nie będzie rozpakowana.

5.6. Jeśli przesyłka została już rozpakowana i dostarczone towary sprawiają wrażenie uszkodzonych w wyniku dostawy, Klient powinien koniecznie spisać protokół szkody. Należy telefonicznie lub pocztą elektroniczną wezwać Dostawcę w terminie do 7 dni od daty doręczenia przesyłki podając jej dane i ustalić z dostawcą dalsze postępowanie.


5.7 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

5.8 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

5.9 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Klient może ubiegać się obniżenie ceny towaru lub o odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.10 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5.11 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej na zasadach rękojmi należy wysyłać na adres Sprzedawcy.

5.12 To Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do wykazania iż wada towaru istniała w chwili jego odbioru przez klienta. Traci on uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie. Dodatkowo Klient nie będący Konsumentem, w wypadku stwierdzenia, że uszkodzenie towaru nastąpiło w trakcie dostawy może domagać się odszkodowania z tego tytułu tylko od Dostawcy.§ 6 Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

6.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest ELNIZ Noremberg Grzegorz z siedzibą w Grójcu na ulicy Wiatraczna 52.

6.2 Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: sklep@sklepinstalatora.pl), telefonicznie pod numerem 
(48) 377 70 30 lub pocztą (adres: Elniz, ul. Wiatraczna 52, 05-600 Grójec).

6.3 Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem włącznie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO).

6.4 Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres zamieszkania, numer telefonu, a dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo numer NIP firmy i adres firmy. W trakcie składania zamówienia przez Klienta lub tworzenia jego indywidualnego konta na stronie Sklepu Instalatora, Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych z punktu 6.4 Sprzedawcy i podmiotom wymienionym w punkcie 6.7 tego regulaminu.

6.5 Bez zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych Sprzedawca nie może obsłużyć zamówienia Klienta drogą internetową i telefoniczną.

6.6 Dane pozyskiwane są poprzez wypełnienie formularza rejestracji nowego użytkownika sklepu internetowego i złożenie zamówienia na stronach sklepu internetowego (www.sklepinstalatora.pl i www.elniz.pl). 

6.7 Dane są udostępniane podmiotom, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do Klienta i w zakresie obsługi płatności:

 • PayPro Spólka Akcyjna (adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)
 • Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (adres: Domaniewska Office Hub ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa), 
 • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa)
 • R2G Polska Sp. z o.o. (adres: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa)
 • InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków).


6.8 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6.9 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 7 Treści autorskie

7.1 Wszystkie zdjęcia z znakiem wodnym w postaci loga firmy ELNIZ lub sklepinstalatora.pl lub podobnym charakteryzującym Sprzedawcę są własnością i zostały wykonane przez firmę ELNIZ Noremberg Grzegorz. Zdjęcia te chroni prawo autorskie obowiązujące w Polsce i zabrania się ich powielać, kopiować i edytować. W szczególności zakaz ten dotyczy firmy prezentujących towary na innych stronach internetowych niż www.sklepinstalatora.pl lub www.elniz.pl chyba że Sprzedawca udzielił na to indywidualnej pisemnej zgody.
7.2 Zdjęcia nie będące własnością firmy ELNIZ nie są oznaczone charakterystycznym znakiem wodnym z logiem ELNIZ lub sklepinstalatora.pl i wszelkie prawa do nich posiada producent lub główny dystrybutor sfotografowanego produktu. Firma ELNIZ posiada pisemne pozwolenia od producentów lub głównych oficjalnych dystrybutorów na korzystanie z ich zdjęć, opisów produktów i schematów.
7.3 Opisy produktów w Sklepie Instalatora są pracą autorską firmy ELNIZ Noremberg Grzegorz i również są chronione prawem autorskim.
7.4 Układ nazw kategorii produktów, czyli tak zwane drzewo kategorii Sklepu Instalatora również jest pracą autorską firmy ELNIZ Noremberg Grzegorz i również jest chronione prawem autorskim.


§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu będą miały zapisy regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 


Przejdź do strony głównej