Strona główna » Regulamin
Kategorie
Producenci
Kontakt

Regulamin

Data publikacji: 8.12.2022

Ostatnia aktualizacja treści: 26.06.2023

Sprzedaż towarów za pośrednictwem stron www.sklepinstalatora.pl realizuje firma Protinstal Tomasz Noremberg z siedzibą w Piątnicy Poduchownej (18-421), ul. Nadrzeczna 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 797-198-20-44.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklep@sklepinstalatora.pl i numerem telefonu 885255555.


 

§ 1 Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod
głównym adresem URL www.sklepinstalatora.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
Sklep internetowy w regulaminie nazywany jest zamiennie sformułowaniami: Sklep Instalatora, www.sklepinstalatora.pl, sklep

1.3 Sprzedawca – firma
Protinstal Tomasz Noremberg identyfikująca się numerem NIP 797-198-20-44. Sprzedawca w regulaminie nazywany jest zamiennie sformułowaniami: Sprzedającym lub Protinstal

1.4 Klient – osoba fizyczna, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

1.5 Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


1.6 Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży. Towar w regulaminie nazywany jest zamiennie sformułowaniem: produkt.

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

1.9 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.10 Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu. Dostawa rozpoczyna się w momencie przekazania towaru przez Sprzedawcę Dostawcy i kończy w momencie odbioru towaru przez Klienta od Dostawcy. Szczegółowe informacje warunkach dostawy znajdują się na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html

1.11 Dostawca – nazywany również przewoźnikiem lub kurierem to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do Klienta.

1.12 Przesyłka - Towary będące przedmiotem dostawy do Klienta. Towary jako przesyłka mogą być zabezpieczone dodatkowymi wymaganymi przez Dostawcę opakowaniami. Przesyłka powinna być widocznie oznaczona danymi nadawcy i odbiorcy dostawy.

1.13 Recenzja towaru - opis konkretnego towaru oferowanego przez sklep, który posiada osobną stronę w Sklepie - tworzony przez klienta sklepu i widoczny dla wszystkich klientów. Recenzja towaru w regulaminie może być nazywana skrótowo: recenzją.


 

§ 2 Zamówienia

2.1 W formularzu zamówienia Klient określa rodzaj zamawianych towarów, ich ilość oraz formę dostawy. Szczegółowe informacje o dotyczące form dostaw znajdują się na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html

2.2 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.3 Zamówienie jest składane w momencie kliknięcia na stronie Koszyka w kroku „Potwierdzenia zamówienia” guzika „Zamawiam i płacę”.

2.4 Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

2.5 Jeśli zamówienie zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę zostanie wysłane przez sprzedawcę kolejna wiadomość e-mail na adres Klienta podany podczas składania zamówienia jako potwierdzenie odbioru zamówienia. Jest to jednocześnie moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

2.5 Zamówienia są realizowane na terenie Polski.

2.6 W przypadku zaznaczenia w formularzu opcji wystawienia faktury, Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane. Faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało zamówienie. Faktura jest dostarczana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia i zgodnie z prawem nie jest wymagany na niej podpis wystawiającego.


 

§ 3 Płatności i dostawa

3.1 Wszystkie ceny towarów podane na stronach internetowych www.sklepinstalatora.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Koszty i formy dostawy towarów zamówionych na stronie sklepu internetowego są naliczane według cennika dostępnego na stronie www.sklepinstalatora.pl/zasady-wysylki-pm-16.html znajdują się tam również szczegółowe warunki dostawy.  Sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia innych kosztów dostawy niż powyższe, w przypadku realizacji zamówień specjalnych. Jako zamówienia specjalne należy rozumieć towary zamawiane i sprowadzane specjalnie na indywidualne zlecenie Klienta lub towary, które zapakowane do wysyłki mają wagę powyżej 30kg lub nieregularny kształt inny od prostopadłościanu lub jej najdłuższy wymiar przekracza 2m. Warunki i koszt dostawy są wtedy ustalane indywidualnie z Klientem. 

3.3 Płatność z góry za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu bezpośrednim przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Numer konta bankowego zostaje podany przez Sprzedawcę Klientowi w wiadomości e-mail po złożeniu przez niego zamówienia. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych metod płatności znajdują się pod adresem: https://www.sklepinstalatora.pl/metody-platnosci-pm-19.html


3.4 Opłacanie zamówień z góry kartą płatniczą, szybkim przelewem online lub BLIK jest możliwe po wyborze opcji płatności "Przelewy24".

3.5 Po złożeniu zamówienia z wybraną metodą płatności "Przelewy24" Klient w celu realizacji płatności może zostać odesłany ze stron www.sklepinstalatora.pl do innej strony serwisu transakcyjnego Przelewy24.

3.6 Operatorem serwisu transakcyjnego Przelewy24 a także płatności kartą płatniczą jest spółka:
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.7 W przypadku wyboru przez Klienta w trakcie składania zamówienia płatności z góry przedpłatą, czyli przelewu bezpośredniego lub Przelewy24 i nie sfinalizowania tej płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu uiszczenia opłaty za zamówienie wybraną metodą przedpłaty.  Brak przedpłaty na którą Klient się zdecydował z góry w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży na odległość i przy jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem w celu wyjaśnienia tej sytuacji skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem umowy sprzedaży.

3.8 W przypadku wyboru odbioru osobistego Klient jest zobowiązany do odbioru paczki w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru w tym terminie umowa sprzedaży wygasa.

3.9 W przypadku wyboru dostawy w formie Paczkomatu Inpost, Klient jest zobowiązany podać numer i adres wybranego przez siebie Paczkomatu w formularzu zamówienia. W przypadku braku powyższej informacji, Sprzedawca wybiera Paczkomat tożsamy lub możliwie najbliższy podanemu przez kupującego kodowi pocztowemu w formularzu zamówienia.

3.10 W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu, Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę w terminie 48 godzin od momentu otrzymania
od firmy kurierskiej powiadomienia SMS-em i e-mailem z informacją, że paczka oczekuje na odbiór oraz kodem odbioru potrzebnym do odebrania przesyłki. Po upływie tego terminu przesyłka wraca do Sprzedawcy.

3.11 Płatność przy odbiorze przesyłki za pobraniem jest możliwa tylko dla dostawy kurierem, dla towarów o łącznej wartości zakupu do
5000zł brutto. Kurier przyjmuje płatność tylko gotówkową od Klienta w momencie przekazania zamówionej przesyłki. Na Kliencie ciąży odpowiedzialność za sprawdzenie czy opłaca właściwą przesyłkę odpowiednią kwotą pieniężną. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie przez Klienta niewłaściwej przesyłki lub za przekazanie nieodpowiedniej kwoty kurierowi za przesyłkę.

3.12 W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem przesyłka wraca do Sprzedawcy. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej Sprzedawca informuje o zaistniałej sytuacji Kupującego i wzywa go mailowo do odbioru osobistego przesyłki w siedzibie sklepu. Sprzedawca nie ma obowiązku ponownego wysyłania towaru do Kupującego, skoro już raz Kupujący przesyłki nie odebrał. Sprzedawca ponadto informuje Kupującego o konieczności naprawienia szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od kupującego. Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana w ciągu trzech dni roboczych od momentu mailowego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji w dwóch przypadkach:

  • w przypadku braku odbioru  przez Kupującego przedmiotu umowy z siedziby sklepu;

  • w przypadku nie naprawienia przez Kupującego szkody w postaci opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej od Kupującego.


3.13 Paczki z zamówieniami są nadawane za pośrednictwem dostawcy w ciągu trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto lub w ciągu pięciu dni od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).  Dni liczone są od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty. Powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu w okresie świąteczno-urlopowym.


 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia umowy dla umów sprzedaży na odległość środkami telekomunikacyjnymi np. przez sklep internetowy sprawnych towarów niebędących przedmiotem reklamacji lub naprawy gwarancyjnej nazywany dalej: prawem do zwrotu, przysługuje podmiotom: Konsumentowi lub osobie fizyczne z jednoosobową działalnością gospodarczą zamawiająca towar niebędący przedmiotem jego działalności

4.2. Podmiot wymieniony w punkcie 4.1 ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy podmiot powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie, podając w nim konto, na który mają zostać zwrócone płatności.

4.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia od podmiotu wymienionego w punkcie 4.1 o całościowym odstąpieniu od umowy zwraca mu wszelkie dokonane płatności na nr konta podanego w oświadczeniu.

4.4 W przypadku, gdy podmiot wymieniony w punkcie 4.1 odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamawianego towaru, to w tym przypadku Sprzedawca zwraca mu płatność jedynie za zwróconą część towaru – nie zwraca kosztów dostawy.

4.5 Podmiotu wymieniony w punkcie 4.1 chcący skorzystać z prawa zwrotu ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Podmiotu wymieniony w punkcie 4.1 ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.6 Podmiot wymieniony w punkcie 4.1
może dostarczyć go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres do zwrotów:

02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 51/24.

Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem.

4.7 Podmiot wymieniony w punkcie 4.1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.


4.8 Zgodnie z przepisami prawa zwrot nie przysługuje w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty inne niż Konsumenci lub osoby fizyczne z jednoosobową działalnością gospodarczą zamawiające towar niebędący przedmiotem jego działalności. Zamówienia towarów, w których zamawiający wyraża chęć otrzymania faktury, podając firmowy NIP, a w treści faktury ma być ujęty zamawiany towar związany z działalnością firmy zamawiającego - w takim przypadku temu zamawiającemu, dla tego zamówienia nie przysługuje prawo zwrotu.§ 5 Reklamacja i gwarancja

5.1 Gwarancja nie jest udzielana przez Sprzedawcę, tylko przez producenta zakupionego produktu lub przez przedstawiciela na terenie Polski upoważnionego przez producenta do obsługi gwarancji.

5.2 Szczegółowe warunki gwarancji są opisane w dołączonych do towaru przez producenta kartach gwarancyjnych lub na oficjalnych stronach internetowych producenta.

5.3 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 

5.4 Zgodnie z prawem przewozowym za wady i opóźnienia powstałe w trakcie dostawy odpowiada Dostawca.

5.5 Jeśli przesyłka dostarczona do Klienta ma widoczne ślady uszkodzenia, Klient powinien koniecznie w obecności kuriera spisać protokół szkody. Kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu dopóki przesyłka nie będzie rozpakowana.

5.6. Jeśli przesyłka została już rozpakowana i dostarczone towary sprawiają wrażenie uszkodzonych w wyniku dostawy, Klient powinien koniecznie spisać protokół szkody. Należy telefonicznie lub pocztą elektroniczną wezwać Dostawcę w terminie do 7 dni od daty doręczenia przesyłki podając jej dane i ustalić z dostawcą dalsze postępowanie.


5.7 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

5.8 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

5.9 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Klient może ubiegać się obniżenie ceny towaru lub o odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.10 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5.11 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej na zasadach rękojmi należy wysyłać na adres Sprzedawcy.

5.12 To Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do wykazania iż wada towaru istniała w chwili jego odbioru przez klienta. Traci on uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie. Dodatkowo Klient nie będący Konsumentem, w wypadku stwierdzenia, że uszkodzenie towaru nastąpiło w trakcie dostawy może domagać się odszkodowania z tego tytułu tylko od Dostawcy.


5.13 Okres rękojmi wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu wydania towaru Klientowi.§ 6 Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

6.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Protinstal Tomasz Noremberg z siedzibą w Piątnicy Poduchownej (18-421), ul. Nadrzeczna 2.

6.2 Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: sklep@sklepinstalatora.pl), telefonicznie pod numerem 
885255555 lub pocztą (adres: Protinstal Tomasz Noremberg, 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Nadrzeczna 2).

6.3 Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem włącznie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO).


6.4 Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres zamieszkania, numer telefonu, a dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo numer NIP firmy i adres firmy. W trakcie składania zamówienia przez Klienta lub tworzenia jego indywidualnego konta na stronie Sklepu Instalatora, Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych z punktu 6.4 Sprzedawcy i podmiotom wymienionym w punkcie 6.7 tego regulaminu.

6.5 Bez zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych Sprzedawca nie może obsłużyć zamówienia Klienta drogą internetową i telefoniczną.

6.6 Dane pozyskiwane są poprzez wypełnienie formularza rejestracji nowego użytkownika sklepu internetowego i złożenie zamówienia na stronach sklepu internetowego www.sklepinstalatora.pl.

6.7 Dane są udostępniane podmiotom, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do Klienta i w zakresie obsługi płatności:

  • PayPro Spólka Akcyjna (adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)

  • Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (adres: Domaniewska Office Hub ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa), 

  • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa)

  • Alsendo sp. z o.o. (adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa)

  • InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków).


6.8 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6.9 Osobie udostępniającej dane osobowe Sprzedawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.§ 7 Treści autorskie

7.1 Wszystkie zdjęcia z znakiem wodnym w postaci loga ELNIZ, Protinstal lub sklepinstalatora.pl lub podobnym charakteryzującym Sprzedawcę są własnością firmy Protinstal Tomasz Noremberg i to ona ma wszelkie prawa do ich rozpowszechniania i edytowania. Zdjęcia te chroni prawo autorskie obowiązujące w Polsce i zabrania się ich powielać, kopiować i edytować. W szczególności zakaz ten dotyczy używania tych zdjęć przez inne firmy niż Sprzedawca lub inne osoby fizyczne na innych stronach internetowych niż www.sklepinstalatora.pl, chyba że Sprzedawca udzielił na to indywidualnej pisemnej zgody.

7.2 Zdjęcia nie będące własnością firmy Protinstal nie są oznaczone charakterystycznym znakiem wodnym z logiem ELNIZ, Protinstal lub sklepinstalatora.pl i wszelkie prawa do nich posiada producent lub główny dystrybutor sfotografowanego produktu. Firma Protinstal posiada pisemne pozwolenia od producentów lub głównych oficjalnych dystrybutorów na korzystanie z ich zdjęć, opisów produktów i schematów.

7.3 Opisy produktów w Sklepie Instalatora są pracą autorską firmy Protinstal Tomasz Noremberg i również są chronione prawem autorskim.

7.4 Układ nazw kategorii produktów, czyli tak zwane drzewo kategorii Sklepu Instalatora również jest pracą autorską firmy Protinstal Tomasz Noremberg i również jest chronione prawem autorskim.

§ 8 Pozostałe
 

8.1 Recenzje wskazanego towaru można dodać wchodząc na stronę Sklepu dedykowaną temu produktowi, którego recenzja ma dotyczyć i wybierając zakładkę "Recenzje". Aby móc wystawić recenzję należy wcześniej zalogować się na konto kupującego na stronie Sklepu.

8.2 Aby recenzja produktu mogła być opublikowana na stronach internetowych sklepu, musi być wcześniej zweryfikowana przez Sprzedawcę.

8.3 Zgodnie z dyrektywą Omnibus do publikacji zostaną dopuszczone tylko recenzje, wystawione przez klientów Sklepu, którzy według wiedzy Sprzedawcy faktycznie zakupili recenzowany produkt w Sklepie chociaż raz.

8.4 Recenzje produktów, które nie są opinią na temat wskazanego produktu, nie będą dopuszczane do publikacji, aby nie wprowadzać w błąd innych Klientów.

8.5 Domyślna kolejność wyświetlanych produktów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z alfabetyczną kolejnością unikalnych symboli przypisanych do każdego towaru. Staramy się aby symbole w miarę możliwości,  w sposób logiczny sortowały kolejność produktów i grupowały produkty podobne blisko siebie na liście produktów. Na przykład dzięki temu kamery są posortowane kolejno od tych obsługujących najmniejsze rozdzielczości do największych bez przeplatania miedzy sobą kamer w obudowie kopułkowej i tubowej.

8.6 Kolejność wyświetlanych produktów w kategoriach można zmienić na rosnącą i malejąca wg. ceny lub nazwy produktu.

8.7 Domyślna kolejność produktów nie jest w żaden sposób manipulowana aby wyróżnić któryś z produktów w celu nakłonienia klienta do jego zakupu.§ 9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, które zaczynają obowiązywać w dniu ich publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianą regulaminu będą miały zapisy regulaminu obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu