Strona główna1 » Reklamacje i zwroty
Kategorie
Producenci
Kontakt
  • ELNIZ Noremberg Grzegorz
    NIP: 797-103-14-61
  • E-mail:sklep@sklepinstalatora.pl
  • Telefon(48) 377 70 30​​​​​​​
  • Godziny działania sklepuSklep otwarty 24/7. Kontakt telefoniczny tylko w dni robocze pn.-pt. 8.00-16.00

Reklamacje i zwroty


Według regulaminu sklepu:

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta Konsument ma 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przesyłki na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wysłać do sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w niniejszym regulaminie, podając w nim konto, na który mają zostać zwrócone płatności.
4.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
4.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o całościowym odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane płatności na nr konta podanego w oświadczeniu.
4.4 W przypadku, gdy Konsument odstępuje jedynie częściowo od umowy, tzn. zwraca jedynie część zamawianego towaru, to w tym przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność jedynie za zwróconą część towaru – nie zwraca kosztów dostawy.
4.5 Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4.6 Klient może dostarczyć osobiście zwracany towar w godzinach pracy sklepu stacjonarnego pod podanym w niniejszym regulaminie adresem, lub może dostarczyć go za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem.
4.7 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

4.8 Zgodnie z przepisami prawa zwrot nie przysługuje w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty inne niż Konsumenci. Zamówienia, w których zamawiający wyraża chęć otrzymania faktury podając firmowy NIP, traktowane są jako zamówienia podmiotów innych niż Konsumenci.


 

§ 5 Reklamacja i gwarancja

5.1 Gwarancja nie jest udzielana przez Sprzedawcę, tylko przez producenta zakupionego produktu lub przez przedstawiciela na terenie Polski upoważnionego przez producenta do obsługi gwarancji.
5.2 Szczegółowe warunki gwarancji są opisane w dołączonych do towaru przez producenta kartach gwarancyjnych lub na oficjalnych stronach internetowych producenta.
5.3 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
5.4 Zgodnie z prawem przewozowym za wady i opóźnienia powstałe w trakcie dostawy odpowiada Dostawca.
5.5 Jeśli przesyłka dostarczona do Klienta ma widoczne ślady uszkodzenia, Klient powinien koniecznie w obecności kuriera spisać protokół szkody. Kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego dokumentu dopóki przesyłka nie będzie rozpakowana.
5.6. Jeśli przesyłka została już rozpakowana i dostarczone towary sprawiają wrażenie uszkodzonych w wyniku dostawy, Klient powinien koniecznie spisać protokół szkody. Należy telefonicznie lub pocztą elektroniczną wezwać Dostawcę w terminie do 7 dni od daty doręczenia przesyłki podając jej dane i ustalić z dostawcą dalsze postępowanie.

5.7 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
5.8 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
5.9 Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady (wraz ze zdjęciem wady), datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Klient może ubiegać się obniżenie ceny towaru lub o odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5.10 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5.11 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej na zasadach rękojmi należy wysyłać na adres Sprzedawcy.
5.12 To Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do wykazania iż wada towaru istniała w chwili jego odbioru przez klienta. Traci on uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie. Dodatkowo Klient nie będący Konsumentem, w wypadku stwierdzenia, że uszkodzenie towaru nastąpiło w trakcie dostawy może domagać się odszkodowania z tego tytułu tylko od Dostawcy.


Przejdź do strony głównej